Trang chủ > Truyện kiếm hiệp > Đô Thị > Bí Thư Trùng Sinh

Bí Thư Trùng Sinh

Trạng thái: Đang cập nhật ...

Vương Tử Quân là con cả trong một gia tộc đang đi xuống, sau khi tốt nghiệp và nhận chức bí thư đảng ủy khối trong trường được hai năm, hắn được điều xuống xã Tây Hà Tử làm bí thư xã.

Một bí thư trẻ tuổi, không kinh nghiệm, không tâm tính tất nhiên sẽ biến thành một vị cán bộ lãnh đạo bù nhìn, không thể nào đấu lại cán bộ địa phương, không khỏi bị người ta cho ăn bùn. Chỉ một tên đồn trưởng công an xã giở trò chụp mũ cũng làm cho tin đồn tung ra đầy trời, thế là đời làm quan gặp đầy trắc trở. Hắn không nghe lời khuyên của gia tộc, từ quan đi đến một vùng hẻo lánh làm giáo viên.

Hai mươi năm sau Vương Tử Quân vì chuyện con cái học xong không có công tác mà đến tìm đứa em trai, bây giờ đang là phó chủ tịch thành phố, hắn sẽ bị em trai hắt hủi, không coi ra gì.

Vương Tử Quân vì buồn bực mà đi uống rượu, kết quả xảy ra tai nạn xe hơi, hắn trọng sinh về đúng thời điểm cách đó hai mươi năm, lúc mà tên đồn trưởng chuẩn bị chụp mũ hắn tội danh quan hệ bất chính với nhân viên cấp dưới.

Hai mươi năm sau Vương Tử Quân vẫn luôn nằm mơ đến tình huống năm xưa, lúc này hắn trọng sinh, tất nhiên sẽ không để cho chuyện cũ xảy ra.

Vương Tử Quân muốn đứng vững bàn chân ở xã Tây Hà Tử, muốn trả lại những gì mà năm xưa mình đã từng phải nhận, thế nhưng mọi chuyện cũng không dễ dàng.

Một Vương Tử Quân với tâm tính trầm ổn, với hai mươi năm sóng gió cuộc đời sẽ phát triển trên đường quan trường như thế nào sau khi trọng sinh?

…..

Chương 0001 Chương 0002 Chương 0003 Chương 0004 Chương 0005 Chương 0006 Chương 0007 Chương 0008 Chương 0009 Chương 0010 Chương 0011 Chương 0012 Chương 0013 Chương 0014 Chương 0015 Chương 0016 Chương 0017 Chương 0018 Chương 0019 Chương 0020 Chương 0021 Chương 0022 Chương 0023 Chương 0024 Chương 0025 Chương 0026 Chương 0027 Chương 0028 Chương 0029 Chương 0030 Chương 0031 Chương 0032 Chương 0033 Chương 0034 Chương 0035 Chương 0036 Chương 0037 Chương 0038 Chương 0039 Chương 0040 Chương 0041 Chương 0042 Chương 0043 Chương 0044 Chương 0045 Chương 0046 Chương 0047 Chương 0048 Chương 0049 Chương 0050 Chương 0051 Chương 0052 Chương 0053 Chương 0054 Chương 0055 Chương 0056 Chương 0057 Chương 0058 Chương 0059 Chương 0060 Chương 0061 Chương 0062 Chương 0063 Chương 0064 Chương 0065 Chương 0066 Chương 0067 Chương 0068 Chương 0069 Chương 0070 Chương 0071 Chương 0072 Chương 0073 Chương 0074 Chương 0075 Chương 0076 Chương 0077 Chương 0078 Chương 0079 Chương 0080 Chương 0081 Chương 0082 Chương 0083 Chương 0084 Chương 0085 Chương 0086 Chương 0087 Chương 0088 Chương 0089 Chương 0090 Chương 0091 Chương 0092 Chương 0093 Chương 0094 Chương 0095 Chương 0096 Chương 0097 Chương 0098 Chương 0099 Chương 0100 Chương 0101 Chương 0102 Chương 0103 Chương 0104 Chương 0105 Chương 0106 Chương 0107 Chương 0108 Chương 0109 Chương 0110 Chương 0111 Chương 0112 Chương 0113 Chương 0114 Chương 0115 Chương 0116 Chương 0117 Chương 0118 Chương 0119 Chương 0120 Chương 0121 Chương 0122 Chương 0123 Chương 0124 Chương 0125 Chương 0126 Chương 0127 Chương 0128 Chương 0129 Chương 0130 Chương 0131 Chương 0132 Chương 0133 Chương 0134 Chương 0135 Chương 0136 Chương 0137 Chương 0138 Chương 0139 Chương 0140 Chương 0141 Chương 0142 Chương 0143 Chương 0144 Chương 0145 Chương 0146 Chương 0147 Chương 0148 Chương 0149 Chương 0150 Chương 0151 Chương 0152 Chương 0153 Chương 0154 Chương 0155 Chương 0156 Chương 0157 Chương 0158 Chương 0159 Chương 0160 Chương 0161 Chương 0162 Chương 0163 Chương 0164 Chương 0165 Chương 0166 Chương 0167 Chương 0168 Chương 0169 Chương 0170 Chương 0171 Chương 0172 Chương 0173 Chương 0174 Chương 0175 Chương 0176 Chương 0177 Chương 0178 Chương 0179 Chương 0180 Chương 0181 Chương 0182 Chương 0183 Chương 0184 Chương 0185 Chương 0186 Chương 0187 Chương 0188 Chương 0189 Chương 0190 Chương 0191 Chương 0192 Chương 0193 Chương 0194 Chương 0195 Chương 0196 Chương 0197 Chương 0198 Chương 0199 Chương 0200 Chương 0201 Chương 0202 Chương 0203 Chương 0204 Chương 0205 Chương 0206 Chương 0207 Chương 0208 Chương 0209 Chương 0210 Chương 0211 Chương 0212 Chương 0213 Chương 0214 Chương 0215 Chương 0216 Chương 0217 Chương 0218 Chương 0219 Chương 0220 Chương 0221 Chương 0222 Chương 0223 Chương 0224 Chương 0225 Chương 0226 Chương 0227 Chương 0228 Chương 0229 Chương 0230 Chương 0231 Chương 0232 Chương 0233 Chương 0234 Chương 0235 Chương 0236 Chương 0237 Chương 0238 Chương 0239 Chương 0240 Chương 0241 Chương 0242 Chương 0243 Chương 0244 Chương 0245 Chương 0246 Chương 0247 Chương 0248 Chương 0249 Chương 0250 Chương 0251 Chương 0252 Chương 0253 Chương 0254 Chương 0255 Chương 0256 Chương 0257 Chương 0258 Chương 0259 Chương 0260 Chương 0261 Chương 0262 Chương 0263 Chương 0264 Chương 0265 Chương 0266 Chương 0267 Chương 0268 Chương 0269 Chương 0270 Chương 0271 Chương 0272 Chương 0273 Chương 0274 Chương 0275 Chương 0276 Chương 0277 Chương 0278 Chương 0279 Chương 0280 Chương 0281 Chương 0282 Chương 0283 Chương 0284 Chương 0285 Chương 0286 Chương 0287 Chương 0288 Chương 0289 Chương 0290 Chương 0291 Chương 0292 Chương 0293 Chương 0294 Chương 0295 Chương 0296 Chương 0297 Chương 0298 Chương 0299 Chương 0300 Chương 0301 Chương 0302 Chương 0303 Chương 0304 Chương 0305 Chương 0306 Chương 0307 Chương 0308 Chương 0309 Chương 0310 Chương 0311 Chương 0312 Chương 0313 Chương 0314 Chương 0315 Chương 0316 Chương 0317 Chương 0318 Chương 0319 Chương 0320 Chương 0321 Chương 0322 Chương 0323 Chương 0324 Chương 0325 Chương 0326 Chương 0327 Chương 0328 Chương 0329 Chương 0330 Chương 0331 Chương 0332 Chương 0333 Chương 0334 Chương 0335 Chương 0336 Chương 0337 Chương 0338 Chương 0339 Chương 0340 Chương 0341 Chương 0342 Chương 0343 Chương 0344 Chương 0345 Chương 0346 Chương 0347 Chương 0348 Chương 0349 Chương 0350 Chương 0351 Chương 0352 Chương 0353 Chương 0354 Chương 0355 Chương 0356 Chương 0357 Chương 0358 Chương 0359 Chương 0360 Chương 0361 Chương 0362 Chương 0363 Chương 0364 Chương 0365 Chương 0366 Chương 0367 Chương 0368 Chương 0369 Chương 0370 Chương 0371 Chương 0372 Chương 0373 Chương 0374 Chương 0375 Chương 0376 Chương 0377 Chương 0378 Chương 0379 Chương 0380 Chương 0381 Chương 0382 Chương 0383 Chương 0384 Chương 0385 Chương 0386 Chương 0387 Chương 0388 Chương 0389 Chương 0390 Chương 0391 Chương 0392 Chương 0393 Chương 0394 Chương 0395 Chương 0396 Chương 0397 Chương 0398 Chương 0399 Chương 0400 Chương 0401 Chương 0402 Chương 0403 Chương 0404 Chương 0405 Chương 0406 Chương 0407 Chương 0408 Chương 0409 Chương 0410 Chương 0411 Chương 0412 Chương 0413 Chương 0414 Chương 0415 Chương 0416 Chương 0417 Chương 0418 Chương 0419 Chương 0420 Chương 0421 Chương 0422 Chương 0423 Chương 0424 Chương 0425 Chương 0426 Chương 0427 Chương 0428 Chương 0429 Chương 0430 Chương 0431 Chương 0432 Chương 0433 Chương 0434 Chương 0435 Chương 0436 Chương 0437 Chương 0438 Chương 0439 Chương 0440 Chương 0441 Chương 0442 Chương 0443 Chương 0444 Chương 0445 Chương 0446 Chương 0447 Chương 0448 Chương 0449 Chương 0450 Chương 0451 Chương 0452 Chương 0453 Chương 0454 Chương 0455 Chương 0456 Chương 0457 Chương 0458 Chương 0459 Chương 0460 Chương 0461 Chương 0462 Chương 0463 Chương 0464 Chương 0465 Chương 0466 Chương 0467 Chương 0468 Chương 0469 Chương 0470 Chương 0471 Chương 0472 Chương 0473 Chương 0474 Chương 0475 Chương 0476 Chương 0477 Chương 0478 Chương 0479 Chương 0480 Chương 0481 Chương 0482 Chương 0483 Chương 0484 Chương 0485 Chương 0486 Chương 0487 Chương 0488 Chương 0489 Chương 0490 Chương 0491 Chương 0492 Chương 0493 Chương 0494 Chương 0495 Chương 0496 Chương 0497 Chương 0498 Chương 0499 Chương 0500 Chương 0501 Chương 0502 Chương 0503 Chương 0504 Chương 0505 Chương 0506 Chương 0507 Chương 0508 Chương 0509 Chương 0510 Chương 511 Chương 512 Chương 513 Chương 514 Chương 515 Chương 516 Chương 517 Chương 518 Chương 519 Chương 520 Chương 521 Chương 522 Chương 523 Chương 524 Chương 525 Chương 526 Chương 527 Chương 528 Chương 529 Chương 530 Chương 531 Chương 532 Chương 533 Chương 534 Chương 535 Chương 536 Chương 537 Chương 538 Chương 539 Chương 540 Chương 541 Chương 542 Chương 543 Chương 544 Chương 545 Chương 546 Chương 547 Chương 548 Chương 549 Chương 550 Chương 551 Chương 552 Chương 553 Chương 554 Chương 555 Chương 556 Chương 557 Chương 558 Chương 559 Chương 560 Chương 561 Chương 562 Chương 563 Chương 564 Chương 565 Chương 566 Chương 567 Chương 568 Chương 569 Chương 570 Chương 571 Chương 572 Chương 573 Chương 574 Chương 575 Chương 576 Chương 577 Chương 578 Chương 579 Chương 580 Chương 581 Chương 582 Chương 583 Chương 584 Chương 585 Chương 586 Chương 587 Chương 588 Chương 589 Chương 590 Chương 591 Chương 592 Chương 593 Chương 594 Chương 595 Chương 596 Chương 597 Chương 598 Chương 599 Chương 600 Chương 601 Chương 602 Chương 603 Chương 604 Chương 605 Chương 606 Chương 607 Chương 608 Chương 609 Chương 610 Chương 611 Chương 612 Chương 613 Chương 614 Chương 615 Chương 616 Chương 617 Chương 618 Chương 619 Chương 620 Chương 621 Chương 622 Chương 623 Chương 624 Chương 625 Chương 626 Chương 627 Chương 628 Chương 629 Chương 630 Chương 631 Chương 632 Chương 633 Chương 634 Chương 635 Chương 636 Chương 637 Chương 638 Chương 639 Chương 640 Chương 641 Chương 642 Chương 643 Chương 644 Chương 645 Chương 646 Chương 647 Chương 648 Chương 649 Chương 650 Chương 651 Chương 652 Chương 653 Chương 654 Chương 655 Chương 656 Chương 657 Chương 658 Chương 659 Chương 660 Chương 661 Chương 662 Chương 663 Chìm nổi quan trường xưa nay như nhau. Tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa hưởng. Ngắm hoa trong sương, ngắm trăng dưới nước. Muốn lên mây phải nhờ gió. Gà trống. (1-2) Tiệc vui trăm ngày, đất khách gặp cố nhân Đứng trên núi xem hổ đấu, đứng trên cầu nhìn nước chảy. Kẻ tuyệt đỉnh đối mặt thiên hạ, vượt biển sâu gặp giao long Tôi chính là tôi, không trung dung, không nửa vời. Rắn không thể không đầu Leo lên đỉnh, chỗ nào cũng có cạnh tranh. Mây bay có thể che lấp mặt trời. Đời người ấm lạnh tự biết. Vỗ bàn không bằng lời nói, thực lực quyết định tất cả Người phi thường làm việc phi thường Tôi không thích mặc chế phục Phật thật hay Bồ Tát giả? Trồng cây ngô đồng kéo phượng hoàng đến. Anh là dầu, tôi là đèn, tôi đến để làm anh bị thiệt hại Đầu tư có nguy hiểm cần phải cẩn thận Rút dao chém xuống nước, rút củi đáy nồi. Rút dao chém xuống nước, rút củi đáy nồi. Mùi rượu cũng sợ hẻm sâu Xua mây thấy trăng. Áp súc tinh hoa, ngưng tụ lực lượng Chiếm lĩnh điểm cao Không phải tất cả anh đẹp trai đều quyến rũ Hoặc là tạo ra danh tiếng hoặc là xấu mặt Gặt hái thành công Bàn chân sắt qua cửa ải hiểm yếu Xua mây thấy trăng. Việc không thể không làm, lời không thể nói bậy Ngày hôm nay cất bước từ đầu Quyền thế là lực lượng, tri thức là nội hàm Thừa cơ hội ổn định áp đảo tất cả Cúi người bảo trì bình thản Duyên phận thật sự là không thể nào nói rõ Phát triển kinh tế là đạo lý cứng rắn Một năm một bậc, hai năm biến đổi không ngờ. Việc nhân đức không nhường ai. Hát bài "tôi làm mối cho La Nam". Hoa hồng phải có lá xanh, tôi lấy lá xanh đấu hoa hồng Phải lắng nghe lời nói của lãnh đạo Ngọc không mài giũa không tươi sáng Di sản chính trị Lực ảnh hưởng của tôi chỗ nào cũng có Mai là ngày tốt lành Chính nghĩa thì được ủng hộ Người mạnh mẽ dù thế nào cũng tốt Thắng Bại Như Thăng Bằng Trên Dây Nói Không Nhiều, Nói Nhẹ Nặng Nghĩa Đi Đều Bước Một Hai Một Lấy Tôi Làm Trung Tâm Ướt Quần Tiền Quyền Là Trên Hết
Nguồn: tunghoanh.com